Wat zijn de gevolgen?

Als u de regie over uw leven hebt verloren kunt u niet met de arts of uw familie overleggen wat uw behandel- en zorgwensen zijn. Daarom legt u uw wensen van te voren vast in uw Digitale Wilsverklaring.

Voor-Morgen biedt een online platform, waarop u al uw medische- en verzorgingswensen in de Digitale Wilsverklaring opstelt en toelicht. Veilig en snel, compleet en voordelig.

Gevolgen van wilsonbekwaamheid

Zodra is vastgesteld dat u wilsonbekwaam bent dan betekent dit dat u geen eigen beslissingen kunt nemen en de gevolgen daarvan niet kunt overzien. Uw aangewezen vertrouwenspersoon zal u vertegenwoordigen. De vertegenwoordiger overlegt samen met de artsen en verzorgers en gaat uw medische belangen en wensen behartigen.

Artsen zijn in principe verplicht om zorg te leveren gericht op het zo stabiel mogelijk houden van uw gezondheid en op levensverlenging, tenzij u anders bepaald heeft met uw wilsverklaringen.

Als een wilsonbekwaam persoon zich verzet tegen zorg of behandeling, mag de zorgverlener de behandeling niet zomaar uitvoeren. De zorgverlener moet dan:

  • Beoordelen of er zonder die behandeling ernstige gezondheidsschade zou ontstaan.
  • Bekijken of andere zorg of behandeling mogelijk is.

Wanneer een wilsonbekwame zich verzet, kan dit gevolgen hebben voor het uitvoeren van de behandeling of het geven van de zorg.

Rol van Voor-Morgen

Wilsonbekwaamheid treedt vaak op in de laatste fase van het leven. Niet iedereen is voorbereid op de gevolgen van wilsonbekwaamheid.

Voor-Morgen biedt daarom een online platform, waarop u al uw medische- en verzorgingswensen in de Digitale Wilsverklaring opstelt en toelicht. Veilig en snel, compleet en voordelig.

In vier afzonderlijke wilsverklaringen geeft u aan wat uw wensen zijn op medisch en verzorgend gebied. U geeft ook aan wie uw vertegenwoordiger is die deze wensen aan uw artsen kenbaar zal maken. Dat is hoe Voor-Morgen u wil ontzorgen.

In 30 minuten geregeld
Gegevens automatisch opgeslagen
100% rechtsgeldig
Aan het eind betalen
Opstellen
voor mezelf en mijn naasten
betaalbaar
24/7 toegang