Wat is wilsonbekwaamheid?

Wilsonbekwaamheid is een toestand waarin u zelf als gevolg van een ongeluk of ziekte niet meer zelf kunt zeggen wat u wenst. Daarom legt u uw behandel- en zorgwensen vast in de Digitale Wilsverklaring.

In principe is iedereen wilsbekwaam. De wilsbekwaamheid speelt een belangrijke rol bij het zelfbeschikkingsrecht en wordt veel gebruikt in relatie tot medische beslissingen. Een arts toetst de wilsbekwaamheid van een patiënt voordat er een beslissing m.b.t. de behandeling wordt genomen.

Wilsonbekwaamheid

Een Digitale Wilsverklaring stelt u op voor het geval u zelf niet meer duidelijk kunt maken wat uw behandelings- en verzorgingswensen zijn. U bent dan door ziekte of een ongeluk wilsonbekwaam geworden.

Wilsverklaringen kunnen alleen worden opgesteld als u wilsbekwaam bent. Het kan voor iedereen, ongeacht uw leeftijd, zinvol zijn een wilsverklaring op te stellen. Iedereen kan tenslotte te maken krijgen met ziekte of een ongeluk.

In 30 minuten geregeld
Gegevens automatisch opgeslagen
100% rechtsgeldig
Aan het eind betalen
Opstellen
voor mezelf en mijn naasten
betaalbaar
24/7 toegang