Wanneer bent u wilsonbekwaam?

U bent wilsonbekwaam als u informatie over uw zorg en behandeling niet meer kunt begrijpen, de gevolgen van uw keuzes niet kunt overzien en geen besluiten voor uzelf kunt nemen.

Bij Voor-Morgen kunt u dankzij uw vastgelegde wensen en wilsverklaringen een ander voor u laten spreken als u dat zelf niet meer kunt.

Vaststellen van wilsonbekwaamheid

Voor de wet is iedereen in principe wilsbekwaam, tenzij een deskundige heeft vastgesteld dat u voor het nemen van een bepaalde beslissing wilsonbekwaam bent.

Wilsonbekwaamheid wordt vastgesteld door een arts. De arts beoordeelt wilsonbekwaamheid van geval tot geval. De arts moet meewegen hoe ingrijpend de beoogde zorg of behandeling is.

U bent wilsonbekwaam als u:

  • De informatie over uw zorg en behandeling niet meer kunt begrijpen.
  • De gevolgen van uw keuzes niet kunt overzien.
  • Geen besluiten voor uzelf kunt nemen.

U bent niet wilsonbekwaam als u:

  • Zich afwijkend gedraagt en andere opvattingen heeft dan anderen.
  • Keuzes maakt die voor u nadelig uitpakken. Iedereen heeft het recht om keuzes te maken die door anderen als ongunstig worden aangemerkt, zolang u dit maar bij uw volle bewustzijn doet.

Wilsonbekwaamheid is niet gekoppeld aan een diagnose. Een diagnose leidt niet automatisch tot wilsonbekwaamheid. Iemand met bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening, een verstandelijke beperking of dementie is niet automatisch wilsonbekwaam. Dit wordt per situatie en per persoon beoordeeld.

Oorzaken van wilsonbekwaamheid

U kunt plotseling wilsonbekwaam worden, bijvoorbeeld door een ernstig ongeluk, zoals een ski -of een auto-ongeluk, of door langdurig zuurstoftekort.

U kunt ook geleidelijk aan wilsonbekwaam worden, bijvoorbeeld door een lichamelijke-of geestesziekte.

Wilsonbekwaamheid kan blijvend zijn of van tijdelijke aard. Een coma kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door een ongeluk, een beroerte of een hersenbloeding. U kunt ook door vergiftiging (nierfalen leverfalen, alcoholvergiftiging) of een infectie (bijvoorbeeld Covid-19 of meningitis) in coma raken. Met de juiste medische zorg ontwaken sommige mensen uit een coma en zijn weer wilsbekwaam. Ook door een psychose kunt u tijdelijk wilsonbekwaam zijn.

Ook wilsverklaringen kunnen dan tijdelijk van kracht zijn, afhankelijk van de situatie.

In 30 minuten geregeld
Gegevens automatisch opgeslagen
100% rechtsgeldig
Aan het eind betalen
Opstellen
voor mezelf en mijn naasten
betaalbaar
24/7 toegang