Zijn er richtlijnen voor het handelen van de vertegenwoordiger?

De vertegenwoordiger representeert jouw voorkeuren, waarden, principes en levensvisie. Hij of zij respecteert jouw autonomie en persoonlijkheid. Alle te nemen beslissingen hangen daarvan af. De vertegenwoordiger beschermt je waardigheid en welbevinden en neemt beslissingen die in jouw belang zijn.