Wie stelt wilsonbekwaamheid vast?

Wilsbekwaamheid heeft te maken met beslissingen over zorg en gezondheid. Iedereen is wilsbekwaam, tenzij een deskundige (vaak een arts) heeft vastgesteld dat iemand voor een bepaalde beslissing wilsonbekwaam is.