Wie kan jouw vertegenwoordiger zijn?

Vertegenwoordiging is gebaseerd op vertrouwen. Je kiest iemand die je het toevertrouwt jouw belangen te behartigen wanneer je wilsonbekwaam bent geworden. Dat kan jouw partner zijn, een vriend, een collega, of jouw kind.

De vertegenwoordiger moet 18 jaar of ouder zijn.