Welke gegevens geeft mijn Bank via iDIN aan Voor-Morgen?

De bank verstrekt alleen persoonsgegevens. Dat zijn je voorletter(s), achternaam, woonadres, geboortedatum, geslacht, e-mail en telefoonnummer. Er wordt geen informatie gedeeld over je bankrekeningen.