Wat zijn de gevolgen als ik het abonnement beëindig?

Je toegang tot het online platform vervalt en daarmee de mogelijkheid je Digitale Wilsverklaring te (her)bevestigen of aan te passen aan jouw huidige wensen. Jouw Digitale Wilsverklaring zal snel verouderen en aan actualiteitswaarde verliezen. Artsen kunnen weinig met een 'oud' en mogelijk niet actueel document. Jouw wensen kunnen mogelijk niet worden uitgevoerd.