Wat is wilsonbekwaamheid?

Wilsonbekwaam zijn betekent dat iemand:

  • De informatie over zijn of haar zorg en/of behandeling niet kan begrijpen en afwegen.
  • Niet begrijpt wat de gevolgen van zijn of haar besluit zijn.
  • Geen eigen besluit kan nemen.

Dat iemand zich anders gedraagt dan anderen, of dat iemand zorg weigert, maakt hem of haar nog niet wilsonbekwaam. Als die persoon bewust beslissingen neemt en de gevolgen daarvan kan overzien, kan hij of zij niet wilsonbekwaam worden verklaard. Misschien besluit een persoon iets waar zijn of haar naasten niet achter staan. Wettelijk gezien mogen mensen ongunstige beslissingen over zichzelf nemen, zolang ze dat maar bewust doen. Dat maakt hen nog niet wilsonbekwaam.