Wat als de vertegenwoordiger een familielid is?

Wanneer je zowel vertegenwoordiger bent als familielid, kan dit je in een lastige positie brengen. Het kiezen van een vertegenwoordigend familielid komt vaak voor, aangezien de familieband vaak loyaliteit, morele plicht, trouw, liefde en betrokkenheid met zich meebrengen.

Van oudsher is het de familie die de zorg op zich neemt van zieken en ouderen.

Maar binnen een familie spelen soms ook tegenstrijdige belangen. De familiegeschiedenis kan de de onderlinge communicatie bemoeilijken en verstandige besluitvorming in de weg staan.  

Ook kun je er als vertegenwoordigend familielid nog niet aan toe zijn om een bepaald besluit te nemen, omdat je zelf tijd nodig hebt de situatie te aanvaarden.

Toch is er veel te zeggen voor vertegenwoordiging van een familielid. Dat wordt ook erkend door artsen. Familieleden delen immers een levensgeschiedenis, staan dicht bij de vertegenwoordigde en kennen zijn of haar waarden en voorkeuren.

Artsen zien voor zichzelf de taak weggelegd om een vertegenwoordigend familielid te ontlasten. Dit doen zij vanuit de wetenschap dat de rol van vertegenwoordiger zwaar kan zijn en vanuit het belang dat zij hechten aan goede vertegenwoordiging.

Zo komt het dat artsen bijvoorbeeld na zullen gaan of de vertegenwoordiger de andere familieleden informeert en of er onderling spanningen bestaan. Zij zullen de vertegenwoordiger proberen te helpen met het maken van moeilijke keuzes.

Ook wanneer je geen familieband hebt met de opsteller van de Digitale Wilsverklaring, zal een arts je helpen met in het zo verstandig mogelijk omgaan met familiebelangen en het zo goed mogelijk uitvoeren van de wilsverklaringen van de opsteller.