Mag een bank via iDIN ook gegevens voor commerciële doeleinden doorgeven, bijvoorbeeld over het betaalgedrag van klanten?

Nee, dat mag niet. Een bank mag alleen de gegevens doorgegeven die van te voren aan de klant bekend zijn en waarvoor die klant goedkeuring heeft verleend. Dit zijn: je voorletter(s), achternaam, woonadres, geboortedatum, geslacht, e-mail en telefoonnummer.