Is een Digitale Wilsverklaring rechtsgeldig?

Ja, een wilsverklaring mag opgesteld worden in iedere vorm. Van belang is dat je op het moment van opstellen wilsbekwaam bent, je kunt aantonen dat je de verklaring uit eigen vrije wil hebt opgesteld en dat jij je bewust bent van de gevolgen. Het dient ook duidelijk te zijn dat jij zelf de opsteller bent. Bij Voor-Morgen identificeer jij je met iDIN, heb je de mogeijkheid om een persoonlijke video op te nemen, licht jij je antwoorden toe en ondertekent je jouw verklaring met een handtekening en een datum. Daarmee is je verklaring rechtsgeldig.