Blijf je voor altijd wilsonbekwaam als dat is vastgesteld?

Nee, dat hoeft niet. Je kunt voor bepaalde periode wilsonbekwaam zijn, je kunt ook voor bepaalde handelingen wilsonbekwaam zijn.