Als mijn 1e vertegenwoordiger niet kan, hoe weet de 2e dat hij zijn taak moet overnemen?

Beide vertegenwoordigers zijn door je aangewezen in jouw Digitale Wilsverklaring. Je wordt geadviseerd jouw Digitale Wilsverklaring met beide vertegenwoordigers te bespreken. Zo weten zij van je wensen en hun taak. Als de 1e zijn taak niet (meer) kan of wil uitvoeren kan hij de 2e hiervan op de hoogte brengen. Die zal dan jouw wensen uitvoeren.