Missie en Visie

Voor-Morgen pleit ervoor dat alle mensen een eigen wilsverklaring hebben.

Voor-Morgen biedt via haar website met platform u de mogelijkheid om op een praktische manier uw zorg- en behandelwensen in 4 wilsverklaringen op te stellen, met motivatie, persoonlijke toelichting en video. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Kortom uw eigen Digitale Wilsverklaring.

Onze missie

Voor-Morgen wil met een wilsverklaring voor iedereen helpen ontzorgen!

Alle mensen de mogelijkheid geven om zich voor te bereiden op de gevolgen van wilsonbekwaamheid.

Onze visie

De vergrijzing zal de komende jaren sterk toenemen. Hiermee stijgt ook het aantal ouderdomsziekten. Zo zal 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen met dementie of Alzheimer te maken krijgen. Deze ziekte duurt gemiddeld 7 jaar. 

Iedereen kent straks wel naasten die de regie over hun leven hebben verloren.

Ziekten bemoeilijken de zelfredzaamheid. Praten, beredeneren en vooruitdenken wordt alsmaar lastiger. Het overtuigend duidelijk maken van behandel- en verzorgingswensen wordt tenslotte niet meer mogelijk. Anderen zullen hierover voor hen beslissen. 

Voor-Morgen biedt met de Digitale Wilsverklaring alle mensen de mogelijkheid om hun eigen behandel- en zorgen wensen op een veilige, praktische en voordelige manier vast te leggen in een digitaal document.

Uw Digitale Wilsverklaring kan voor u ‘spreken’ als u dat zelf niet meer kunt!

Daarmee behoudt u de regie!

In 30 minuten geregeld
Gegevens automatisch opgeslagen
100% rechtsgeldig
Aan het eind betalen
Opstellen
voor mezelf en mijn naasten
betaalbaar
24/7 toegang