Wilsonbekwaamheid

Wie stelt wilsonbekwaamheid vast?

Wilsbekwaamheid heeft te maken met beslissingen over zorg en gezondheid. Iedereen is wilsbekwaam, tenzij een deskundige (vaak een arts) heeft vastgesteld dat iemand voor een bepaalde beslissing wilsonbekwaam is.

Wat is wilsonbekwaamheid?

Wilsonbekwaam zijn betekent dat iemand:

  • De informatie over zijn of haar zorg en/of behandeling niet kan begrijpen en afwegen.
  • Niet begrijpt wat de gevolgen van zijn of haar besluit zijn.
  • Geen eigen besluit kan nemen.

Dat iemand zich anders gedraagt dan anderen, of dat iemand zorg weigert, maakt hem of haar nog niet wilsonbekwaam. Als die persoon bewust beslissingen neemt en de gevolgen daarvan kan overzien, kan hij of zij niet wilsonbekwaam worden verklaard. Misschien besluit een persoon iets waar zijn of haar naasten niet achter staan. Wettelijk gezien mogen mensen ongunstige beslissingen over zichzelf nemen, zolang ze dat maar bewust doen. Dat maakt hen nog niet wilsonbekwaam.

Blijf je voor altijd wilsonbekwaam als dat is vastgesteld?

Nee, dat hoeft niet. Je kunt voor bepaalde periode wilsonbekwaam zijn, je kunt ook voor bepaalde handelingen wilsonbekwaam zijn.

"Vragen van artsen konden wij niet beantwoorden."

Mijn broer Peter raakte besmet met de Britse covid variant. De klachten begonnen mild, maar de situatie verergerde snel. Hij werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis en belandde op de intensive care. Vragen van artsen over zijn behandelingswensen of wilsverklaringen konden wij als familie niet beantwoorden. Had Peter iets vastgelegd? Het was een moeilijke periode. Gelukkig is Peter bijna weer de oude. Ik heb voor mijzelf besloten mijn zorg- en behandelwensen vooraf vast te leggen mocht mij ooit iets overkomen. Bij Voor-Morgen heb ik het eenvoudig kunnen regelen. Het geeft me rust en een veilig gevoel.
Monique

“Ik heb mijn behandel- en zorgwensen in 1 document geregeld.”

"Ik heb een ongeneeslijke ziekte en weet dat er een moment komt dat iemand anders voor mij moet beslissen. Wanneer dat zal zijn? Gelukkig nog geen idee! Dankzij de Digitale Wilsverklaring van Voor-Morgen heb ik mijn medische behandel- en zorgwensen in 1 document geregeld. Erg praktisch, lage kosten en altijd up-to-date in een beveiligde omgeving met een unieke persoonlijke code."
Richard
Ik geef Voor-Morgen 5 sterren.