De vertegenwoordiging

Als u zelf niet wilt of kunt beslissen over uw wensen kunt u een ander vragen dit voor u te doen.

Als mijn 1e vertegenwoordiger niet kan, hoe weet de 2e dat hij zijn taak moet overnemen?

Beide vertegenwoordigers zijn door u aangewezen in uw Digitale Wilsverklaring. U wordt geadviseerd uw Digitale Wilsverklaring met beide vertegenwoordigers te bespreken. Zo weten zij van uw wensen en hun taak. Als de 1e zijn taak niet (meer) kan of wil uitvoeren kan hij de 2e hiervan op de hoogte brengen. Die zal dan uw wensen uitvoeren.

Hoe weet de vertegenwoordiger wat mijn wensen zijn?

U geeft de aangewezen vertegenwoordiger uw Unieke Code. Samen met uw geboortedata kan hij daarmee inloggen op website van Voor-Morgen en uw Digitale Wilsverklaring opzoeken en inzien.

Krijgt een vertegenwoordiger een vergoeding?

U bent vrij uw vertegenwoordiger een vergoeding voor het uitvoeren en toezien op uw wensen uit uw Digitale Wilsverklaring te geven. Dit regelt u op een moment dat u wilsbekwaam bent.

Wanneer is een vertegenwoordiger nodig?

Een vertegenwoordiger is nodig als u zelf niet meer voor uw belangen kunt opkomen of die wilt behartigen. Dat is het geval als u wilsonbekwaam bent geworden. De vertegenwoordiger behartigt uw wensen, zoals u die heeft vastgelegd in de Digitale Wilsverklaring.

Wat als de vertegenwoordiger een familielid is?

Wanneer u zowel vertegenwoordiger bent als familielid, kan dit u in een lastige positie brengen. Het kiezen van een vertegenwoordigend familielid komt vaak voor, aangezien de familieband vaak loyaliteit, morele plicht, trouw, liefde en betrokkenheid met zich meebrengen.

Van oudsher is het de familie die de zorg op zich neemt van zieken en ouderen.

Maar binnen een familie spelen soms ook tegenstrijdige belangen. De familiegeschiedenis kan de de onderlinge communicatie bemoeilijken en verstandige besluitvorming in de weg staan.  

Ook kunt u er als vertegenwoordigend familielid nog niet aan toe zijn om een bepaald besluit te nemen, omdat u zelf tijd nodig heeft de situatie te aanvaarden.

Toch is er veel te zeggen voor vertegenwoordiging van een familielid. Dat wordt ook erkend door artsen. Familieleden delen immers een levensgeschiedenis, staan dicht bij de vertegenwoordigde en kennen zijn of haar waarden en voorkeuren.

Artsen zien voor zichzelf de taak weggelegd om een vertegenwoordigend familielid te ontlasten. Dit doen zij vanuit de wetenschap dat de rol van vertegenwoordiger zwaar kan zijn en vanuit het belang dat zij hechten aan goede vertegenwoordiging.

Zo komt het dat artsen bijvoorbeeld na zullen gaan of de vertegenwoordiger de andere familieleden informeert en of er onderling spanningen bestaan. Zij zullen de vertegenwoordiger proberen te helpen met het maken van moeilijke keuzes.

Ook wanneer u geen familieband hebt met de opsteller van de Digitale Wilsverklaring, zal een arts u helpen met in het zo verstandig mogelijk omgaan met familiebelangen en het zo goed mogelijk uitvoeren van de wilsverklaringen van de opsteller.

Wat is de taak van een vertegenwoordiger?

Op het moment dat u wilsonbekwaam wordt, gaat de vertegenwoordiger uw belangen behartigen op het gebied van uw zorg en medische behandeling, zoals u dat in uw Digitale Wilsverklaring heeft vastgelegd.

Wie kan uw vertegenwoordiger zijn?

Vertegenwoordiging is gebaseerd op vertrouwen. U kiest iemand die u het toevertrouwt uw belangen te behartigen wanneer u wilsonbekwaam bent geworden. Dat kan uw partner zijn, een vriend, een collega, of uw kind.

De vertegenwoordiger moet 18 jaar of ouder zijn.

Zijn er richtlijnen voor het handelen van de vertegenwoordiger?

De vertegenwoordiger representeert uw voorkeuren, waarden, principes en levensvisie. Hij of zij respecteert uw autonomie en persoonlijkheid. Alle te nemen beslissingen hangen daarvan af. De vertegenwoordiger beschermt uw waardigheid en welbevinden en neemt beslissingen die in uw belang zijn.

"Vragen van artsen konden wij niet beantwoorden."

Mijn broer Peter raakte besmet met de Britse covid variant. De klachten begonnen mild, maar de situatie verergerde snel. Hij werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis en belandde op de intensive care. Vragen van artsen over zijn behandelingswensen of wilsverklaringen konden wij als familie niet beantwoorden. Had Peter iets vastgelegd? Het was een moeilijke periode. Gelukkig is Peter bijna weer de oude. Ik heb voor mijzelf besloten mijn zorg- en behandelwensen vooraf vast te leggen mocht mij ooit iets overkomen. Bij Voor-Morgen heb ik het eenvoudig kunnen regelen. Het geeft me rust en een veilig gevoel.
Monique

“Ik heb mijn behandel- en zorgwensen in 1 document geregeld.”

"Ik heb een ongeneeslijke ziekte en weet dat er een moment komt dat iemand anders voor mij moet beslissen. Wanneer dat zal zijn? Gelukkig nog geen idee! Dankzij de Digitale Wilsverklaring van Voor-Morgen heb ik mijn medische behandel- en zorgwensen in 1 document geregeld. Erg praktisch, lage kosten en altijd up-to-date in een beveiligde omgeving met een unieke persoonlijke code."
Richard
Ik geef Voor-Morgen 5 sterren.