Welke wilsverklaringen zijn er?

Er zijn meerdere soorten wilsverklaringen in omloop. Ze verschillen allen van vorm en inhoud. Voor-Morgen heeft de belangrijkste en meest gebruikte wilsverklaringen in 1 document samengevoegd, in de Digitale Wilsverklaring.

Bij Voor-Morgen kunt u in 1 document 4 verschillende wilsverklaringen vastleggen, de Digitale Wilsverklaring genoemd.

Welke wilsverklaringen kunt u in de Digitale Wilsverklaring opstellen?

In de Digitale Wilsverklaring kunt u vier wilsverklaringen in één document opstellen:

 1. Niet-Behandelverklaring
 2. Niet-Reanimerenverklaring
 3. Zorgwensverklaring
 4. Euthanasieverklaring

Niet-Behandelverklaring

In de niet-behandelverklaring legt u de omstandigheden vast waarin u geen (medische) zorg meer wenst te ontvangen (behandelbeperkingen). Een arts is verplicht uw wensen uit te voeren.
Voorbeelden:

 • Ik wil niet beademd worden
 • Ik wil niet op de Intensive Care (IC)opgenomen worden
 • Ik wil niet op kunstmatige wijze worden gevoed (maagsonde of katheter)

Niet-Reanimerenverklaring

In de niet-Reanimerenverklaring legt u vast in welke situaties u niet meer gereanimeerd wilt worden. Een arts is verplicht uw wensen uit te voeren. 
Voorbeelden:

 • Ik wil nooit gereanimeerd worden
 • Ik wil nooit gereanimeerd worden in bepaalde situaties, bijvoorbeeld: als ik ongeneeslijk zien ben

Zorgwensverklaring

In de zorgwensverklaring legt u vast waar en door wie u verzorgd wilt worden, als u blijvende zorg nodig zult hebben. Uw arts en behandelaren zijn verplicht uw wens uit te voeren. Vanzelfsprekend kunt u ook duidelijke afspraken maken met mensen en eventuele instanties op wie u tegen die tijd een beroep wilt doen.
Voorbeelden:

 • Ik wil zorg thuis in mijn vertrouwde omgeving ontvangen
 • Ik wil verzorgd worden door het door mij vooraf uitgekozen familielid

Euthanasieverklaring

In de euthanasieverklaring legt u vast dat u wenst door een arts te worden geholpen bij levensbeëindiging, wanneer u ondraaglijk en uitzichtloos lijdt en uw leven ontluisterend is. Een arts is niet verplicht uw wensen uit te voeren.
Voorbeeld:

 • Als uw leven uitzichtloos ondraaglijk is of als u geen kwaliteit van leven meer ervaart, dan kunt u uw toelichting schrijven waarom u wilt dat een arts euthanasie toepast.

Het uitgangspunt is dat wilsverklaringen door artsen worden gerespecteerd en uitgevoerd. U krijgt in principe de behandeling en zorg die u wenst.

Hierop geldt één uitzondering. In het geval van een euthanasieverzoek gelden afwijkende regels. Artsen zullen uw verzoek wel serieus in overweging nemen, maar er gelden wettelijk extra zorgvuldigheidseisen voordat een euthanasieverzoek kan worden ingewilligd.

Artsen mogen euthanasie weigeren op grond van persoonlijke bezwaren. Als dat gebeurt, is het gangbaar dat uw verzoek bij een andere arts wordt neergelegd.

In 30 minuten geregeld
Gegevens automatisch opgeslagen
100% rechtsgeldig
Aan het eind betalen
Opstellen
voor mezelf en mijn naasten
betaalbaar
24/7 toegang