Stappen

Dit is de opbouw en de inhoud van uw Digitale Wilsverklaring.

De Digitale Wilsverklaring kent 6 stappen. In 30 minuten heb je ze doorlopen.

De stappen die je gaat doorlopen zijn:

  1. Identificeren en motivatie: Je identificeert jezelf met iDIN. Je geeft inzicht in jouw beweegredenen om dit document op te stellen. Je omschrijft wanneer volgens jou sprake is van ondraaglijk- en uitzichtloos lijden en een ontluisterend leven.
    Motivatie geven: Je geeft inzicht in jouw beweegredenen om dit document op te stellen. Je omschrijft wanneer volgens jou sprake is van ondragelijk en uitzichtloos lijden en ontluisterend leven.
  2. Wilsverklaringen opstellen en Video opnemen: Je hebt de mogelijkheid om op vier deelonderwerpen jouw Digitale Wilsverklaring in te vullen, waarin je jouw medische- en zorgwensen kenbaar maakt. Je voegt een video toe. Hierin kun je een mondelinge toelichting geven.
  3. Vertegenwoordiger(s) en huisarts registreren: Je geeft de persoonsgegevens op van jouw vertegenwoordiger(s) en jouw huisarts.
  4. Samenvatting en bevestiging: Je ziet een samenvatting van jouw keuzes.
  5. Betalen met iDEAL.
  6. Downloaden: Je kunt de Digitale Wilsverklaring downloaden.
In 30 minuten geregeld
Gegevens automatisch opgeslagen
100% rechtsgeldig
Aan het eind betalen
Opstellen
voor mezelf en mijn naasten
betaalbaar
24/7 toegang