Hoe werkt een Digitale Wilsverklaring?

Een Digitale Wilsverklaring wordt online opgesteld. U doorloopt de 6 stappen en maakt uw keuzes. U ontvangt een rechtsgeldig document met deze informatie. Dit is beveiligd met een unieke code. Deze geeft u aan uw vertegenwoordiger, die uw wensen kan bespreken met de arts.

In uw Digitale Wilsverklaring staan uw behandel- en zorgwensen en maximaal 4 wilsverklaringen. U licht ze toe met uw persoonlijke video. De informatie is beveiligd en alleen door u aanpasbaar. Uw vertegenwoordiger kan uw wilsverklaring inzien. Dat kan als u de unieke code met hem deelt.

Redenen om een Digitale Wilsverklaring op te stellen

Voor uzelf

Het is een fundamenteel verlangen om zelf de regie te voeren over levensbeslissingen. Het vermogen om de eigen wil duidelijk te kunnen maken, geeft mensen een gevoel van waardigheid en kracht.

Met een Digitale Wilsverklaring behoudt u onder lastige omstandigheden die mogelijkheid. U maakt vooraf duidelijk hoe u in het leven staat en onder welke omstandigheden het leven voor u niet langer waardevol is. Ook geeft u aan welke zorg u wenst. U kunt aangeven of u uw verdere leven wilt doorbrengen in een ziekenhuis of verpleegtehuis, of dat u het liefst verzorgd zou willen worden in uw eigen huis. U kunt ook kenbaar maken dat u in een bepaalde situatie geen voortzetting wenst van medische behandeling. U voorkomt daarmee lang en zinloos lijden.

Voor uw artsen

Via uw vertegenwoordiger kunnen betrokken artsen uw Digitale Wilsverklaring inzien. Hierdoor weten zij snel welke wensen u hebt en waar rekening mee moet worden gehouden bij uw verzorging en behandeling. Het is aan te raden uw Digitale Wilsverklaring te bespreken met uw huisarts.

Voor uw verplegenden en verzorgers

Via de Digitale Wilsverklaring geeft u aan waar (ziekenhuis, verpleegtehuis, hospice of thuis) en door wie (professionals, vrienden of familie) u verzorgd wenst te worden.  

U informeert de mensen die voor u gaan zorgen, zodat zij weten wat u wenst en wat belangrijk voor u is. U brengt hen op de hoogte van uw wilsverklaringen.

Voor uw naasten

Doordat u uw naasten informeert over uw wensen, neemt u onzekerheden en vragen bij hen weg. Uw dierbaren hoeven niet te gissen naar uw wil en er is minder kans op onderlinge onenigheid.

Wanneer u een Digitale Wilsverklaring opstelt bij Voor-Morgen en de inhoud met hen communiceert, is voor hen alles duidelijk en komen uw naasten niet voor verrassingen te staan.

Wat staat er in uw Digitale Wilsverklaring?

Een Digitale Wilsverklaring stelt u op als één document, maar bestaat uit de volgende elementen: 

 • Uw persoonlijke verhaal 

In de Digitale Wilsverklaring motiveert u waarom u dit document heeft opgesteld. U beantwoordt een aantal persoonlijke vragen om uw verklaringen van context te voorzien. U wordt om een toelichting gevraagd. Hierdoor krijgen uw artsen (en uw vertegenwoordiger) een goed beeld van wie u bent, en hoe u uw wensen uitgevoerd wilt hebben.

 • Een video van uzelf

In de video licht u uw motivatie en keuzes toe.  Een geschreven tekst kan op meerdere manieren worden opgevat, met een video verduidelijkt u dit. U geeft uw woorden dan letterlijk een stem. Doordat ze uit uw mond klinken en uw gezicht zichtbaar is, krijgen uw woorden de juiste lading.

Uw wensen worden hierdoor persoonlijker en overtuigender en artsen krijgen een beter beeld van u. Zo kan uw behandeling en verpleging beter worden afgestemd op wie u bent.

 • Uw omschrijving van ontluisterend of ondragelijk leven

Voor het uitvoeren van wilsverklaringen is het belangrijk dat u de termen ‘ontluisterend’ of ‘ondragelijk’ leven omschrijft.  

Ontluisterend leven

Men spreekt van ontluisterend leven als er in uw leven geen enkele vreugde meer over is en er weinig of geen kans bestaat dat dit verbetert. U kunt dan alleen nog maar wanhoop en teleurstelling ervaren. Het woord ‘luister’ is een ouderwets Nederlands woord voor schittering, fonkeling, pracht en glans.

Wanneer u wilsonbekwaam bent en een ontluisterend leven leidt, kan niemand u meer vragen of u nog langer in die situatie wilt (blijven) leven. Ontluisterend leven kan een reden zijn om levensbeëindiging te overwegen.

Uw opvatting, hoe u hierover denkt, kan tijdens het leven verschuiven. Dat maakt het mogelijk moeilijk hier nu, vandaag, al een uitspraak over te doen, maar het is toch noodzakelijk voor het beoordelen van uw wilsverklaring. U kunt zowel in tekst als in  uw video toelichten wat ‘ontluisterend leven’ voor u betekent.

Ondragelijk leven

Bij ondragelijk leven ligt de nadruk op de beleving van uw lijden. U kunt dat als ‘ondragelijk’ ervaren. De reden daarvoor kan fysiek of psychisch van aard zijn.

In de video licht u toe onder welke omstandigheden u het leven niet langer meer de moeite waard zou vinden.

Waarom een Digitale Wilsverklaring bij Voor-Morgen?

Veilig

 • Identificatie: De website van Voor-Morgen maakt gebruik van iDIN. Wat DigiD is voor inloggen bij overheidssectoren, is iDIN voor inloggen bij particuliere sectoren. Bij iDIN logt u in met uw bankgegevens. Dit is een veilige manier, wij kunnen uw bankgegevens niet inzien of gebruiken.
 • Met het inloggen worden wel uw naam, adres en geboortedatum aan uw document bij Voor-Morgen gekoppeld. Zo komt uw identiteit vast te staan. Dat is belangrijk, omdat een arts zeker moet weten dat u de opsteller bent van de betreffende Digitale Wilsverklaring.
 • De Digitale beveiliging: Uw Digitale Wilsverklaring wordt versleuteld bewaard op een externe server van een Nederlands bedrijf. Alleen u kan uw Digitale Wilsverklaring aanpassen. Het is mogelijk om een PDF-versie door te sturen aan uw naasten, vertegenwoordiger en huisarts.
 • Toegang: Als gebruiker logt u altijd in met iDIN, iedere keer dat u uw Digitale Wilsverklaring wilt bewerken. Uw vertegenwoordiger ontvangt van u een code, waarmee hij of zij de Digitale Wilsverklaring aan uw arts  kan tonen. Uw vertegenwoordiger en uw arts kunnen uw Digitale Wilsverklaring alleen inzien, maar kunnen er nooit zelfwijzigingen in aanbrengen. Dit kan u alleen.

Vriendelijk

 • Makkelijk in gebruik : U kunt op uw computer, laptop of tablet uw Digitale Wilsverklaring opstellen. U hoeft daar geen afspraak voor te maken of ergens heen te gaan.
 • Eigen tempo: Het opstellen van de Digitale Wilsverklaring kan op uw eigen tempo en u kunt tussentijds nadenken en overleggen.
 • 24/7 toegankelijk: U kunt elk moment van de dag uw Digitale Wilsverklaring opstellen, inzien en eventueel aanpassen.
 • Kennis delen: Met de Digitale Wilsverklaring hoeft u zelf niet helemaal uit te zoeken hoe u een compleet en overtuigend document samenstelt: dat heeft Voor-Morgen voor u gedaan. Het opstellen is eenvoudig. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe u de vragen kunt invullen en toelichten.
 • Automatische herinnering: Na verloop van 1 jaar ontvangt u van Voor-Morgen een email met een herinnering om uw Digitale Wilsverklaring te actualiseren. Zo weten artsen en vertegenwoordigers altijd wat uw actuele en laatste wensen zijn voor behandeling en verpleging. Een jaren geleden opgesteld document verliest snel zijn actualiteitswaarde en kan niet goed worden uitgevoerd.

Vertrouwd

 • Beschikbaar: Mocht u plotseling wilsonbekwaam worden, dan is uw Digitale Wilsverklaring voor uw vertegenwoordiger met de unieke code direct toegankelijk en bruikbaar.
 • Jaarlijks bevestigen: U kunt uw Digitale Wilsverklaring jaarlijks herbevestigen. Hiermee bevestigt u de actualiteit van eerder gemaakte keuzes. Artsen vinden een jaarlijkse bekrachtiging belangrijk voor de geloofwaardigheid van uw wilsverklaring. Met de jaren kunnen uw opvattingen tenslotte veranderen. 
 • Goed opgeborgen: U hoeft niet bang te zijn dat een fysiek document moeilijk vindbaar is of kwijt raakt. Uw document wordt digitaal opgeslagen en bewaard.
 • Persoonlijk: Het is voor artsen en verplegenden van grote waarde uw wensen uit uw eigen mond te horen. De mogelijkheid bij Voor-Morgen tot het opnemen
  van een persoonlijke videoboodschap blijkt daarbij van grote toegevoegde waarde te zijn!

Voordelig

 • Eenmalig afsluitkosten: Het opstellen van uw Digitale Wilsverklaring kost eenmalig € 85 (er geldt nu een actieprijs: tijdelijk geen afsluitkosten). Voor het jaarlijks abonnement betaalt u € 40. Beide bedragen zijn inclusief btw. Na het 1e jaar betaalt u alleen de € 40.
 • Jaarlijks verlengen: De kosten voor het toegankelijk houden van uw Digitale Wilsverklaring bedragen jaarlijks € 40. Hiermee behoudt u de online toegang tot uw Digitale Wilsverklaring, kunt hem 24/7 blijven inzien en kosteloos aanpassen.
 • Vier wilsverklaring: In één document: de Digitale Wilsverklaring.

Vlot

 • Als u bent ingelezen over het onderwerp en u uw keuzes heeft gemaakt, neemt het opstellen van uw Digitale Wilsverklaring ongeveer 30 minuten in beslag.
 • Na het opstellen en betalen van uw Digitale Wilsverklaring, is deze direct online in te zien en te downloaden.
 • Mocht u wijzigingen willen aanbrengen, dan kan de Digitale Wilsverklaring kosteloos worden aangepast.
In 30 minuten geregeld
Gegevens automatisch opgeslagen
100% rechtsgeldig
Aan het eind betalen
Opstellen
voor mezelf en mijn naasten
betaalbaar
24/7 toegang