Wilsverklaring

In een wilsverklaring leg je jouw wensen voor verzorging en behandeling vast. Zou hou je de regie, ook als je wilsonbekwaam bent.

Wat is een wilsverklaring?

Een wilsverklaring is een document waarin je jouw wensen voor verzorging en behandeling vastlegt en een vertegenwoordiger kunt aanwijzen. Een wilsverklaring geeft duidelijkheid aan je naasten en aan je arts, als je wilsonbekwaamheid bent geworden.  

Welke soorten wilsverklaringen zijn er?

De 4 meest gebruikte wilsverklaringen zijn:

  • Behandelverbod. Hierin geef je aan welke behandelingen je niet (meer) wilt als je door ziekte, ongeval of welke oorzaak dan ook in een toestand komt, waaruit geen herstel tot een redelijke en waardige levensstaat te verwachten is.
  • Niet-Reanimeren verklaring, waarin je aangeeft in welke situaties je niet gereanimeerd wilt worden.
  • Zorgwensverklaring. Hierin geef je aan waar en door wie je verzorgd wilt worden. In een toekomst waarin professionele zorg steeds schaarser zal zijn, is het extra belangrijk om aan te geven wat je wil in het geval dat je blijvende zorg nodig hebt.
  • Euthanasieverzoek. Hierin verzoek je een arts om euthanasie in het geval van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. In tegenstelling tot de andere verklaringen, is dit een verzoek en is de arts niet verplicht om deze wens op te volgen.

Bij elke wilsverklaring geef je aan wat je wil en waarom. Dat kunnen best lastige keuzes zijn die je misschien ook eerst met je naasten bespreekt. Om je daarbij te helpen hebben wij een brochure gemaakt waarin we de wilsverklaringen en alle keuzes uitgebreid toelichten. Deze brochure kun je HIER downloaden.

Hoe regel ik een Wilsverklaring?

Medische wilsverklaringen zijn in principe vormvrij en er zijn verschillende mogelijkheden om ze op te stellen.

  • Je kunt zelf een wilsverklaring opstellen. In de basis prima. Een door jou zelf opgestelde wilsverklaring is meteen geldig als je naam, handtekening en datum eronder staan. Je hoeft dus niet naar de notaris om er een officieel document van te maken. Maar deze vorm kent een aantal praktische nadelen. Met name de beschikbaarheid op het moment dat hij nodig is. Is er een – meestal papieren – wilsverklaring en waar is deze opgeborgen? Eenmaal gevonden is het lastig na te gaan of dit de laatste en meest actuele versie is. Waarbij de naasten en artsen er tevens vanuit moeten gaan dat deze authentiek en geheel zelfstandig opgesteld is.
  • Er zijn ook verschillende belangenverenigingen die leden de mogelijkheid en hulp bieden om een wilsverklaring op te stellen. Zo kun je bijvoorbeeld bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) als lid geholpen worden bij het invullen van een euthanasieverzoek en het opstellen van een volmacht. Daarnaast bieden verschillende partijen blanco wilsverklaringen aan die je zelf kunt invullen. Ook hier geldt dat dit vaak een eenmalige actie is waarbij de verklaring niet eens in de zoveel tijd wordt geactualiseerd. En het eerder genoemde punt van het ‘ergens opbergen’ en daarmee de beschikbaarheid is ook hier van toepassing.
  • Een notaris kan een levenstestament voor je opstellen. Daarin leg je zakelijke en medische wensen vast die van belang zijn tijdens het leven. De zakelijke wensen vormen vaak het zwaartepunt in het Levenstestament. Een ander aspect is dat dit een relatief dure verklaring is gezien de kosten van de notaris. Ook dit is een momentopname. Wil je iets aanpassen, dan moet je opnieuw naar de notaris. Het is verstandig om daar rekening mee te houden.
  • Ook is er de mogelijkheid om zelf een geheel digitale versie van de wilsverklaring op te stellen, in een persoonlijke online omgeving. Inclusief de mogelijkheid om een aanvullende video op te nemen. Om zo de wensen extra te kunnen toelichten. Een digitale verklaring is eenvoudig kosteloos aan te passen. Een ander groot voordeel is de 24 x7 beschikbaarheid. Je naasten en arts hoeven niet in jouw bureaulades te zoeken en weten dat ze altijd de meest actuele versie gebruiken.

Wil je meer weten over de Digitale Wilsverklaring van Voor-Morgen, klik dan HIER of DOWNLOAD onze brochure.

Een uitgebreid overzicht met een vergelijking van de verschillende mogelijkheden vind je HIER.

Voor wie is een wilsverklaring belangrijk?

Voor jezelf
Het geeft rust en je houdt de regie in handen. Want jouw naasten en arts weten wat je wilt als je dat zelf niet meer kunt aangeven.

Voor je naasten, vertegenwoordiger en artsen
Dankzij jouw wilsverklaring weet iedereen wat je specifieke wensen zijn. Daar zullen artsen rekening mee houden bij je behandeling. Als de arts jouw wensen namelijk niet kent, zal hij je naar eigen inzicht behandelen en de zorg verlenen die passend is bij jouw situatie op dat moment. Uiteraard zal de arts daar waar nodig overleggen met je naasten. Een heldere wilsverklaring voorkomt onduidelijkheid en stress en maakt het beslissen voor je naasten en arts een stuk eenvoudiger.

De grote voordelen van de Digitale Wilsverklaring zijn de flexibiliteit en de online beschikbaarheid. Je kunt kiezen welke verklaringen je vastlegt, je wensen later eenvoudig aanpassen. Waarbij je naasten en arts altijd over de meest actuele versie beschikken.
Wilsverklaring

“Mijn demente moeder moest plotseling in een ziekenhuis worden opgenomen. Omdat ik de arts op zijn computer via mijn inlogcode direct haar wilsverklaring kon laten zien, zag hij dat ze niet behandeld wilde worden. Dat was zwaar voor mij, maar het ook fijn dat haar wensen zo gerespecteerd konden worden”.

Vera
44 jaar oud

Meer informatie?

Wil je meer weten over wilsonbekwaamheid en over de voordelen van een wilsverklaring? Download dan onze uitgebreide brochure! Ook erg handig als je dit met je naasten wil bespreken.

Download de brochure
Dank voor uw bericht, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Oeps! Er gaat iets mis, probeer het nogmaals.